Príprava Ofset Sieťotlač Knihárske spracovanie
 - 
     
Knihárske spracovanie
     
  väzby V1, V2, V4, V8, V9
  špirálová väzba
  hrebeňová väzba
  bloky, samoprepisovacie papiere