Príprava Ofset Sieťotlač Knihárske spracovanie
 - 
     
Príprava tlačových podkladov
     
  sadzba
  grafické spracovanie
  klasický osvit na film, príp. preklepový papier
  príprava CTP platní